Wie Wind

In de game ‘Wie wind’ nemen teams het tegen elkaar op in het bouwen van een windmolenpark. In een aantal rondes bouw je als team zo veel mogelijk windmolens, van zo hoog mogelijke kwaliteit, tegen de laagste kosten en onder de beste arbeidsomstandigheden. Welke team weet de optimale combinatie te bereiken tussen snelheid, kwaliteit en prijs? 

De dilemma’s in het bouw- en keuzeproces zijn uit het leven gegrepen. In de napraat volgt de vertaling naar de eigen praktijk. Herkenbaar voor ieder, spannend voor allen.

VOOR WIE: werknemers van elk soort organisatie

AANTAL DEELNEMERS: 10 tot 40

voor meer informatie: www.safetysafari.nl